I FRI ÖVERSÄTTNING, utställning på Galleri 21 i Malmö, 2023
"Med ett ankare förtöjer Lovisa Johansson ekträet vid Mälarens botten. När det är dags att börja skulptera tar basningen vid. Med ånga hettar hon upp det fuktiga virket tills det blir möjligt att böja, en metod traditionellt använd för att bygga skepp. På Galleri 21 snurrar sig hennes ekskulpturer lekfullt genom luften. De berättar inte bara om omsorgsfullt hantverk, utan också om samspelet mellan människa och natur. Träet har sin egen riktning och vilja som konstnären måste förhålla sig till. Särskilt fint är att se hur hon i en filmad performance prövar att trä på sig sina skulpturer som vore de skyddande skal att bära i en intim koreografi."
Carolina Söderholm Sydsvenska Dagbladet 7 okt. 2023
Back to Top