Spröda skurar
I Spröda skurar länkas hängande trådar samman med hjälp av knytande händer till en nätstruktur. Från olika punkter i det vita nätet sprids färg med hjälp av kapilärkrafter. När hela nätet är mångfärgat droppar överskottet ned på golvet och målas till mönster i en interaktiv del där publiken manövrerar radiostyrda bilar. För mig handlar installationen om lycka. Visades på Fylkingen 2009.

Fragile showers
In Fragile showers threads hang down and are being linked together with the help of hands to a net structure. From varying points in the white net colour is spread by means of the capillary force. When the whole net is multi coloured the excess colour drips down on the floor and is transformed into a pattern in an interactive part where the public manoeuvres radio-controlled cars. To me this installation is about happiness. Fragile showers was shown at Fylkingen, Stockholm 2009.
Back to Top