Skönhetsrådet(r)
Skönhetsrådet(r)  har gjort performance/street art på bla Slussen och Tegelbacken.
Skönhetsrådet(r) söker upp förfelade platser i gaturummet och har picknick där. Dokumentationen av händelsen sätter vi sedan upp på samma plats. Några av bilderna har suttit kvar i flera år.
Slussen, 2003

The Board of Beauty(r)
”The Board of Beauty(r) has made performance/street art amongst others at Slussen (the Lock) and Tegelbacken in Stockholm. Board of Beauty(r) looks for abortive places in the street space and picnic there. The documentation of the event is then published in the same space. Some of the pictures have stayed there several years.
Slussen, 2003.
Back to Top