Ljudit
Ljudit består av konstnärerna och musikerna Lovisa Johansson, Arne Forsén, Bengt Carling, Kent Gustafsson och Mikael Hultdin. Ljudits specialité är ljudande performance/installationer i nära samspel med naturen.
Woodstock på Ricklundgården i Saxnäs, 2003.
Woodstock är en kåta förvandlad till kombinerat musikinstrument och konsertlokal. Ned genom rökgången hänger en ihålig stock med slangar och hörlurar för publiken. Stocken blir en ”stenåldersförstärkare” för den musik som vi skapar genom membran, strängar och röst på utsidan av kåtan.

Ljudit
Ljudit is a group of artists and musicians: Lovisa Johansson, Arne Forsen, Bengt Carling, Kent Gustafsson and Mikael Hultin. Ljudits specialty is sounding performance/installations in close connection with nature.
Woodstock at Ricklundgården in Saxnäs, 2003.
Woodstock is a cot, transformed to a combination of a music instrument and a concert hall. Down through the smoke chimney a hollow log is hanging with tubes and ear phones for the audience. The log becomes a “stone age amplifier” for the music that we create through membranes, strings and voice outside the cot.
Woodstock, Saxnäs
Woodstock, Saxnäs
Vindharpan, Ekerö, 2003
Back to Top