I FRI ÖVERSÄTTNING, utställning på Konstfrämjandet Bergslagen 2023
Genom att hetta upp trä med ånga formar jag tredimensionella linjer - rytm och rörelse i trä. I samtal med materialet ek har processen vidgats och blivit alltmer kropp. Objekten bär tydliga spår av sin tillblivelse. I videoverket Lekvirke provar jag att vända perspektivet. Jag lyssnar och låter objekten forma mig. Hur samspelar vi?

Samtala, översätta, fram och tillbaka
mellan mig och materialet 
mellan mig och naturen 
mellan mig och det som sker.
Ett eko 
med små variationer, förvridningar, förvrängningar.
En brottningsmatch
mellan min kropp och trädets kropp
mellan min kraft och vilja och virkets kraft och vilja.
Hett trä som kött i min hand.
Njutningen i ögonblicket då motståndet ger med sig och virket låter sig formas.
Back to Top