Klippan i projektet ”I samtal med ett landskap”
Tretton skulptörer blev inbjudna att delta i ett materiellt samtal med landskapet kring Nordingrå, 1995.
Ett sådant landskap! Vi åker omkring på Höga kusten – ser och ser – ögonen till bredden fyllda av skönhet och geologisk dramatik. Var skall jag ta avstamp? Mitt starkaste möte blir trots allt det med Rotsidan – havet, himlen, klipporna… Dock alltför storslaget för att jag skall kunna göra något där. Vilka ord skulle höras i samtal med detta landskap?
Jag väljer att begränsa utsikten och lånar fyra väggar – en liten ängslada. Den stora klippan lånar sig till en avgjutning som jag plockar med mig “hem”. I ladans mörker lyser den vita klippan. Ett samtal mellan frihet och trygghet?

The Rock in the project “In conversation with a landscape”
Thirteen sculptors were invited to a material conversation with the landscape around Nordingrå, 1995.
What a landscape! We travel around in Höga Kusten – look and look – our eyes are completely filled with beauty and geological drama. Where shall I start? My strongest encounter is after all with “Rotsidan” – the sea, the sky and the cliffs. However all too grand for me to make something out of it there. Which words would be heard in a conversation with this landscape? I choose to limit the view and borrow four walls- a small barn in a meadow. The grand cliff loans itself to a plaster cast which I bring “home” to the barn. In the darkness the white cliff gleams. A conversation between freedom and security?
Back to Top