Hennes navel
Efter en kurs i bronsgjutning i Bulgarien blev vi inbjudna att ställa ut på Bulgariska ambassaden i Stockholm, 1994.
Mitt tydligaste intryck av det bulgariska landskapet är den röda jorden. Sliten, sargad, vacker, röd jord. Hon är gammal, den bulgariska jorden och jag göt hennes navel…

Her Navel
After a course in bronze casting in Bulgaria we were invited to exhibit at the Bulgarian Embassy in Stockholm, 1994.
My clearest impression of the Bulgarian landscape is the red earth. Tattered and torn, beautiful, red earth. She is old , the Bulgarian earth, and I casted her navel…
Back to Top