Hemligt Rum
Hemligt Rum byggde på improvisationer kring vad en människa kan göra när ingen ser henne, i sitt hemliga rum, på gränsen mellan dröm och verklighet. Rummet, en träkonstruktion byggd efter min egen kropps mått, tecknade skarpa mönster av ljus och skugga på golvet. Visades på Konstfack 1996.

Secret space
Secret space was built on improvisations concerning what a human being might do when nobody sees her, in her secret space, at the border between dream and reality. The room, a wooden construction built after the measures of my own body, draws sharp patterns of light and shadow on the floor. Konstfack 1996.
Back to Top