Hägring 
visades på Konstfacks vårutställning 1997, foto Inu Enescu, musik Arne Forsén
Om Hägring skrev Eva-Lotta Holm Flach:
”…I skimrande bildsekvenser förs vi in i en lustfylld kammare, där den sensuella drömmen och fantasmen stegras och laddar ur. Det är en skyddad, grottliknande plats där såväl extatiska känslor som dödsdrifter levs ut. Lovisa Johansson iscensätter ett tillstånd som tar form bakom vardagens återhållsamma ansiktsuttryck, den sanslösa och obeskrivliga fantasivärld som finns inom var och en av oss…”

Mirage 
was shown at the spring exhibition at Konstfack 1997, photo Inu Enescu, music Arne Forsén.
About Mirage Eva-Lotta Holm Flach wrote:
“..In shimmering image sequences we are brought into a chamber of lust, where the sensual dream and phantasm is intensifyed and relieved. It is a sheltered, cave like place where ecstatic expressions as well as death-urge is getting alive. Lovisa Johansson puts into scenery a state of things which is formed behind the controlled surface of everyday life, the uncontrolled, indescribable world of imagination that we all carry within us ..”
Back to Top