Gräns visades på Rättviks konsthall, 2004.
Gräns är en spegelvänd text skriven på konsthallens 16 fönsterrutor, gränsen mot yttervärlden. På golvet ligger 16 speglar. Publiken rör sig fram och tillbaka i förhållande till speglarna för att kunna läsa textens olika delar. Små ord från ensamhetens gräns. En blick framåt mot längtan och möjligheten. På golvet bredvid speglarna står ett par barnskor.

Border was shown in Rättviks konsthall (Rättvik Art Gallery), 2004
Border is a mirror – reversed text written at the 16 window-panes of the Art Gallery, the border against the outer world. Sixteen mirrors are placed on the floor. The audience moves back and forth in relation to the mirrors to be able to read the different parts of the text. Small words from the border to loneliness. One glance towards yarning and possibility. A couple of children shoes stand on the floor beside the mirrors.
Back to Top