Exsaltorium visades på Skulpturens Hus i Stockholm, 2005
Exsaltorium är en skulptur utsträckt i tiden.
Nio manshöga behållare av plexiglas, fyllda med fint hushållssalt, hänger i Skulpturens Hus stora sal. Från hål i behållarnas botten rinner salt i vita linjer genom luften. På golvet står genomskinliga koner som sprider saltet i vida cirklar.  När saltet träffar  plastkonerna uppkommer ett ljud som är mycket likt sommarregn.Regnet ökar och minskar i styrka. Denna rörelse skapas av motoriserade luckor, styrda från en Basic Stamp modul. Behållarna fylls efterhand på med nytt salt.
I Exsaltorium är det gravitationen, slumpen och besökarnas fötter som är medskapare i det vita landskap som formas och växer. Verket är en fråga vars svar ständigt förändras.

Exsaltorium was shown at Skulpturens Hus in Stockholm 2005.
Exsaltorium is a sculpture which develops with time.
Nine containers in human size made of Plexiglass, filled with fine domestic salt, are hanging from the ceiling in the big hall of Skulpturens Hus. From holes in the bottom of the containers salt pours as white lines through the air. On the floor transparent cones are standing and spreading the salt in wide circles. When the salt hits the cones a sound is produced which is very similar to summer rain. The rain increases and diminishes in power. This movement is created with the help of motorized hatches, steered from a central Basic Stamp module. The containers are successively refilled with fresh salt.
In Exsaltorium gravitation, chance and the feet of the spectators are co-creators to the white landscape that continuously forms and grows. The work is a question to which the answer changes constantly.
Back to Top