Ensam, Tvåsam, Flersam
Visades på Röda sten i Göteborg 2006.
Ensam, Tvåsam, Flersam är en ljudkonst triptyk där de tre delarna har kommit till i tre existentiellt väsenskilda situationer i livet. Ensam kom till 1996 och var då en del av en performance som visades på Konstfack och Teater Trixter i Göteborg. I ett ostädat, smutsigt litet rum ligger en kvinna naken under täcket. Publiken pressar sig in, det är trångt. När alla är inne stängs dörren och vi hör hur den går i lås. Ljudverket Ensam hörs från en liten bandspelare. Det är en sorts dubbelexponering där en strikt almanacksrösts uppräknande av varje datums yttre handlingar kontrasteras mot en inre röst som talar om längtan och ensamhet. Tvåsam kom till 1998 och är ett polyfoniskt collage av olika pars berättelser av hur de träffade varandra. Det visades från början i installationen/performancen ”På den vägen är det” i Norra Hammarbyhamnen. Flersam gjordes 2006 och är sprunget ur den akuta upplevelse av livets skörhet jag erfor under min graviditet.

Being one, Being two, Being several
Shown at Röda Sten in Göteborg 2006
Being one, Being two, Being Several is a sound art triptych where the three parts have been created in three existentially different situations in life. Being one was made 1996 and was part of a performance which was shown at Konstfack and Teater Trixter in Göteborg. In an untidy, dirty room a woman lies naked under the quilt. The public squeeze themselves in, it is narrow. When everybody is in, the door is closed and we can hear how it is being locked. The sound art piece Being one is heard from a small tape recorder. It is a kind of double exposure where a strict calendar voice repeats the exact actions of every date. As a contrast an inner voice describing longing and loneliness is heard.” Being two” was made 1998 and is a polyphonic collage composed of the stories of a group of couples, each telling how they met one another. In the beginning it was shown as a part of the installation/performance “That´s how it goes” in Norra Hammarbyhamnen. “ Being several” was made 2006 and comes from the acute experience of the fragility of life I felt during my pregnancy.
Back to Top