En liten föreställning om fotboll
Idé & iscensättning: Minna Vainikainen
Scenografi & kostym: Lovisa Johansson
Artister: Douglas Magnusson, Linda Petersson, Victor Rubilar.
Riksteatern, 2004-2005
Tre fotbollstokiga barn leker på en plats där de egentligen inte får vara. En grå, trist bakgård som av barnen förvandlas till ett myller av färg, glitter och glamour. En vanlig dag i fotbollsfantasternas liv, medgångar och motgångar kryddat med akrobatikkonster, jonglering, musik och sång. Det är en fysisk, fantasifull och komisk föreställning om fotboll och livet med mycket musik.
Scenografi: Var är det roligast att leka? Där man inte får vara. Barnen leker på ”Förbjudet område” och gör om det till ”Vårat område”. Den grå betongen förvandlas genom gängets lekar till en färgsprakande plats med hjälp av luckor, dörrar, lådor, tyger osv. som vänder fram sina färggranna sidor. När barnen lämnar området sluts cirkeln och allt är lika grått som i början

A small performance about football​​​​​​​
Idea and direction: Minna Vaikinen
Stage design and costume: Lovisa Johansson
Actors: Douglas Magnusson, Linda Petersson, Victor Rubilar.
Riksteatern, 2004-2005
Three football loving children play in a place where they are not allowed to be. A grey, tedious back yard which by the children is transformed into a multitude of colours, glitter and glamour. An ordinary day in the life of the football lovers, in prosperity and adversity, spiced with acrobatics, juggling, music and song. It is a physical, imaginative and comic performance about football and life with a lot of music.
Stage design: Where is it most fun to play? Where you are not allowed to be. The children play on “Prohibited ground” and change it to “Our ground”. The grey concrete is transformed through the children games into a colourful place by means of hatches, doors, boxes, textiles etc which show their colourful surfaces. When the children leave the place the circle is closed and everything looks as grey as it was in the beginning.
Back to Top