DUNK
Koncept: Lovisa Johansson
Musik: Arne Forsén
Dans: Sara Ruddock
Medverkande: Lovisa Johansson, Arne Forsén och Sara Ruddock
Fylkingen 2009 och Teater Sláva 2010
DUNK är ett poetiskt partitur för tio hängande vattendunkar. Tre medverkande hjälper dunkarna att dansa efter naturkrafternas förutsättningar -acceleration, gravitation, rotation. Det meditativa anslaget skärper publikens varseblivning. En bit in i förloppet har dunkarna fått eget liv och publiken skrattar spontant när den perfekta rotationen avbryts av ett inperfekt DUNK.

DRUM
Concept: Lovisa Johansson
Music: Arne Forsen
Dance: Sara Ruddok
On stage: Lovisa Johansson, Arne Forsen and Sara Ruddok
Fylkingen 2009 and Theater Slava 2010
Drum is a poetic score for ten hanging water drums. Three helpers facilitate the drums to perform a dance driven by the natural forces,- acceleration, gravitation, rotation. The meditative approach sharpens the perception of the audience. After some time the drums have got a life of their own and the audience start to laugh spontaneously when the perfect rotation is interrupted by an imperfect DOINK.
Back to Top