Don Juan av Moliére
Regi: Carolina Frände
Scenografi: Lovisa Johansson
Dramatiska Institutet, 1997
Scenografi: Scenografin bestå av ett starkt sluttande parkettgolv och en spegelvägg med en spegelkula som återger hela världen. Don Juan är en självbespeglande människa på glid genom de fina salongerna. I sista delen av föreställningen rämnar marken bokstavligen under hans fötter och blottar vägen ner i underjorden…

Don Juan by Molière
Direction: Carolina Frände
Stage design: Lovisa Johansson
Dramatiska Institutet, 1997
Stage design: The stage design is composed of a steeply sloping parquet floor and a mirror wall with a mirror globe that represents the whole world. Don Juan is an introspective person sliding through the high society saloons. In the last part of the performance the earth literally opens under his feet and uncovers the road down to the underworld…
Back to Top