Distant Land
Koreografi: Andromachi Lindahl
Scenografi och kostym: Lovisa Johansson
Dansens hus i Stockholm och Megaron Musicis i Aten, 2001
Titeln syftar på minnets och det förflutnas land. Dansverket tog avstamp i koreografens minnen från sin barndom och hemlandet Grekland, men utvecklades under processen till att i vidare bemärkelse handla om tid och existens.
Scenografi: Scenografin bestod av videoprojektioner som täckte hela fondväggen, samt tre vita stolar, två stora och en liten. Den första videodelen var en svartvit stillbildsfilm där associativa motiv och abstrakta bilder växlade i ett ömsom mjukt, ömsom rytmiskt tempo. Dansarna klädda i gråskala. Den andra delen var en röd rörlig film, abstrakt erotisk. Dansarna klädda i rött och svart.

Distant Land
Choreography: Andromachi Lindahl
Stage design and costume: Lovisa Johansson
Dansens hus in Stockholm and Megaron Musicis in Athens, 2001
The title refers to the land of memory and the bye gone. The dance production starts in the childhood memories and the home land Greece of the choreographer but developed during the process to touch the wider concept of time and existence.
Stage design: The stage design consisted of video projections which covered the full back drop, and three white chairs, two big and one small. The first video part was a black and white still movie where associated motives and abstract pictures were exchanged in a partly soft, partly rhythmic tempo. The dancers were dressed in grey. The second part was a red movie, abstract and erotic. The dancers were dressed in red and black.
Back to Top