Delta A
Koreografi: Per Jonsson
Scenografi och kostym: Lovisa Johansson 
Delta A dansades på Dansens Hus i Stockholm och på turné i landet av Danshögskolans dansarlinje. Jag arbetade fram scenografin i nära samarbete med Per Jonsson. 1995
Ett stort svart och silverglänsande stenblock låg i fonden. I förgrunden pågick dansen. Var och en av dansarna förhöll sig till varsin stenformation. Deras kläder var handmålade kroppsstrumpor som fångade upp de individuella stenarnas färg och form.

Delta A
Choreogaphy: Per Jonsson
Stage design and Costume: Lovisa Johansson
Delta A was danced by the dance students at the University of Dance at Dansens Hus in Stockholm and went on tour in Sweden. I formed the stage design in close cooperation with Per Jonsson 1995.
A huge black and silver gleaming stone block lies in the back drop. In the fore ground the dance takes place. Each of the dancers relate to one stone formation of their own. Their costumes were hand painted body stockings referring to the shapes and colours of the individual stones.
Back to Top