Skör 
var en utställning på Carla Brew Gallery i Stockholm, 2008
I utställningen visas videoverket White and Black, fotosviten Andas och skulpturen+videon Skör. Gemensam utgångspunkt för verken är den akuta känsla av livets skörhet som jag upplevde när jag väntade min dotter. Verken tar sig an den personliga erfarenheten på olika sätt. I videon är det intima tilltalet påtagligt hudnära, i fotografierna finns mer av drömd förhöjning och objekten har en minimalistisk karaktär.
Fotosviten Andas är tagen i samarbete med Inu Enescu, fotograf.

Fragile 
an exhibition at Carla Brew Gallery, Stockholm, 2008
In the exhibition the video White and Black, the photo suite “Breathe” and the sculpture + video “Fragile” was shown. All the works are based on the acute feeling of the fragility of life I experienced when I was pregnant with my daughter. The work deals with the personal experience in different ways. In the video the intimate address is tangibly present, in the photos there is more of a dreamlike enhancement and the objects have a minimalistic character.
The suite of photos is taken in cooperation with Inu Enescu, photographer.
Back to Top