Ackord : Regnbåge
offentlig gestaltning, kvarteret Saturnus, Borås, 2014.
Ackord : Regnbåge
är en offentlig gestaltning av en trappuppgång i vårdhuset Saturnus i Borås.
Varje våningsplan har sin färgskala.
Trappuppgången bildar ett regnbågsackord.
Bilderna är abstrakta men rika på associativa möjligheter.
Materialet är laminerat glas efter akvarelloriginal.

Chord : Rainbow
public art, Borås, 2014.
Chord : Rainbow
is a piece of public art in the health care house Saturnus in Borås.
Each floor has a clolour tonality of it´s own.
The staircase forms a rainbow chord.
The pictures are abstract but rich in associations.
The material is laminated glas from water colour originals.

Back to Top